Mercash - HR software

 
Mercash Self Service

Minder administratieve taken
Uw HR-werkprocessen van ziek melden, verlof aanvragen tot declareren verlopen digitaal en efficiënter. De HR-processen worden op dezelfde, uniforme wijze verwerkt. Met minder administratieve taken voor uw HR-medewerkers.

Meer binding met medewerkers
Het gebruik van smartphones, tablets en laptops is tegenwoordig voor bijna iedereen vanzelfsprekend en uw medewerkers en managers willen graag vanaf deze apparatuur hun dagelijkse werk kunnen regelen. Laat hen zelf hun HR-zaken regelen met Mercash Self Service.

Altijd actuele informatie
Wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens, vakantie aanvragen, declaraties, het hoeft niet meer afzonderlijk opnieuw te worden ingevoerd. Via overzichtelijke schermen kan uw medewerker zijn eigen wijzigingen online doorgeven. De slimme workflows zorgen dat het online formulier automatisch bij de juiste persoon terechtkomt. Wel zo efficiënt en gemakkelijk met Mercash Self Service.

Management informatie

Rapportages
Voor veel rapportages heeft u snel de resultaten nodig. Met Power BI gebruikt u managementinformatie met voorgedefinieerde overzichten. Standaard zijn er met kruistabellen analyses mogelijk op onder meer FTE-rapportage, in- en uitdienstreding, verzuimgegevens en looncomponenten. De aanwezige rapporten kunt u eenvoudig en snel aanpassen of uitbreiden.

Dashboard
Voor uitgebreide overzichten én geavanceerde analysemogelijkheden gebruikt u Mercash Rapportage. U definieert zelf welke informatie u in de overzichten wilt. De HR- en salarisgegevens kunt u combineren met financiële gegevens en andere informatie uit uw Microsoft Dynamics Business Central. De gebruikersvriendelijke interface maakt het mogelijk op eenvoudige wijze complexe analyses samen te stellen. U kunt what-if-scenario’s, en andere BI-opties uitvoeren, en uw HR- en salarisgegevens uitbreiden naar andere gegevensbronnen in de database.

Mercash HRM

Eenvoudig
In een wereld van de toenemende wet- en regelgeving rond werk en flexibilisering van de arbeidsverhoudingen wilt u uw HR-processen zo eenvoudig mogelijk houden. Tenminste aan de ene kant. Aan de andere kant heeft u voor uw strategische HR-beslissingen heldere HR-rapportages en HR-cijfers nodig. Mercash Human Resource Management (Mercash HRM) is de kant-en-klare, geïntegreerde HR-software die u als module simpelweg koppelt aan uw Microsoft Dynamics Business Central. Eenvoudig en toch rijk.

Routine
Van instroom-, doorstroom en uitstroom; uw routinematige HR-processen en taken worden via handige workflows automatisch en efficiënt verwerkt. Dat maakt veel administratieve werkzaamheden overbodig. Zeker als u uw medewerkers en managers rechtstreeks toegang geeft met Employee Self Service (ESS) en Manager Self Service (MSS).

Integratie
Mercash HRM vormt het kloppend hart van uw HR-administratie. Gegevens die u hier invoert werken direct door in uw ERP Microsoft Dynamics Business Central. En omgekeerd. Eén keer invoeren en de gegevens zijn overal up to date. Toegang en autorisatie zijn vanzelfsprekend tot in detail beheersbaar.

Mercash Salaris

Inrichting op maat
De flexibele opbouw van Mercash Salaris biedt u alle gewenste voordelen. Alle regelingen in uw organisatie kunt u met onze HR- en salarissoftware toepassen. Voorbereidingen op wijzigingen in wet- en regelgeving hoeft u niet meer te treffen; onze salarisoplossing voert deze automatisch door.

Betrouwbaar
Mercash Salaris werkt met een helder en efficiënt uitgangspunt. Op vier niveaus kunt u regelingen of waarden ingeven: globaal, bedrijven, werknemers of dienstverbanden. Een extra niveau aanbrengen, bijvoorbeeld per afdeling of op kostenplaats, is ook mogelijk. Een regeling op het hoogste niveau werkt voor iedereen door, tenzij u op een ander niveau een afwijkende regeling of waarde opgeeft. Door deze slimme aanpak blijft invoer per medewerker tot het minimum beperkt.

Effectief
De salarissoftware is gemaakt voor úw dagelijkse salarispraktijk. Heeft u medewerkers met meerdere dienstverbanden? Mercash Salaris verwerkt ze effectief. Maximering basisuurloon voor bijvoorbeeld ziekengeld ort of ziekengeld meeruren? Vanzelfsprekend mogelijk. Meeruren overwerk, ziekte-uren in verschillende percentages, reiskosten met belaste én onbelaste vergoeding? Het is geen probleem met Mercash Salaris.

Persoonlijke ondersteuning
Bij Mercash houdt de ondersteuning aan u niet op als de HR- en salarisadministratie is ingericht. U kunt altijd contact opnemen met de Servicedesk voor persoonlijke en professionele antwoorden op uw praktische vragen.
Naar Servicedesk

Duidelijke rapportages
Mercash Salaris maakt berekeningen met terugwerkende kracht en daarmee herverloning mogelijk, evenals digitale aangiftes en duidelijke managementrapportages. Met Mercash ESS en MSS raadplegen uw medewerkers en lijnmanagers online de relevante gegevens zoals hun loonstrook of afdelingsinformatie.
Meer over rapportages

Mercash Verzuim

Arbodienst
Met Mercash Verzuim legt u de ziek- en herstelmeldingen vast. Met slechts enkele klikken verzendt u deze gegevens naar uw arbodienst. Mercash Verzuim kent standaard koppelingen met onder meer Arbo Unie, Humannet, MaetisArdyn en ArboNed. Als een ziekteverzuim effect heeft op het salaris, dan worden de wijzigingen automatisch doorgegeven aan Mercash Salaris.

Patronen
Naast de vastlegging van gegevens is het mogelijk de benodigde statistische informatie te genereren, zodat u een goed beeld krijgt van het verzuim. Met uw eigen afwezigheidscodes creëert u een veelzijdig beeld van de afwezigheidgeschiedenis. Trends of patronen herkent u eenvoudig zodat u ook snel de juiste aanpak kunt kiezen.

Poortwachter
Mercash Verzuim ondersteunt u proactief met ziekteverzuimbegeleiding. Een handige to-do signaleert wanneer u een volgende taak rond de Wet Verbetering Poortwachter moet uitvoeren. Aan een ziekmelding koppelt u eenvoudig Word-documenten, zoals een re-integratieplan.

Integratie met Business Central

Mercash ontwikkelde e-HRM-software is op unieke wijze geïntegreerd met Microsoft Dynamics Business Central. Gegevens hoeft u maar een keer in te voeren om overal in het systeem up-to-date te zijn. En door efficiënt gebruik van dezelfde database kunt u data uit uw bedrijfsprocessen koppelen met uw HR-informatie voor nauwkeurige Business Intelligence en relevante managementinformatie.