• 03-03-2022
  • door Xperit
  • | Blog

Visie op ERP - De houdbaarheid van uw ERP

Visie op ERP - De houdbaarheid van uw ERP

Er zijn wereldwijd grote veranderingen gaande in de IT-industrie. De transformatie naar de cloud is een enorme uitdaging voor zowel de ERP-leveranciers als voor hun implementatiepartners. Een succesvolle transformatie vraagt om een duidelijke visie, ontwikkelkracht, grote R&D budgetten en aantrekkelijke marketing en sales om de bestaande klanten te overtuigen om te gaan migreren. Niet geheel onbelangrijk voor het succes op lange termijn, is een actief versie- en releasebeleid. Met andere woorden: hoe lang nog gaat uw leverancier de (vaak oudere) versie van de on-premise oplossing die u nu nog gebruikt ondersteunen en actief onderhouden? Wat is de impact daarvan op uw eigen investerings- en uitvoeringsplannen?

ERP succesformule voor organisaties

ERP-oplossingen spelen een cruciale rol in de succesformule van veel organisaties. Denk aan de noodzaak van een goed georganiseerde bedrijsvoering, van pro-actief en transparant zijn, snel kunnen leveren op basis van moderne bedrijfsprocessen en aan de noodzaak om uw klant centraal te stellen. Dit zijn allemaal elementen die het verschil kunnen maken tussen succes en mislukking. Het is dus belangrijk dat uw organisatie een oplossing gebruikt waarvan uw leverancier de volledige ondersteuning garandeert als het gaat om het oplossen van fouten en het naleven van wet- en regelgeving. Maar ook waar het draait om het volgen van zakelijke trends en het continu toevoegen van nieuwe functionaliteit.

Burning platform

Een bekend voorbeeld van het stoppen van actieve ondersteuning op een populair IT-product was Windows 95. Een paar jaar geleden heeft Microsoft vroegtijdig aangekondigd dat dit product naar een zogenaamde end-of-life status is gegaan en dat actieve support na een bepaalde datum niet langer was gegarandeerd. Het bedrijf besteedde een klein fortuin aan marketing om ervoor te zorgen dat de hele wereld op tijd werd geïnformeerd. Maar ondanks deze inspanningen zijn er nog steeds organisaties die Windows 95 dagelijks gebruiken. Dit heet een 'burning platform'

Houdbaarheid van on-premise ERP – Microsoft gebruiker

Vergelijkbare keuzes moeten binnenkort door uw eigen ERP-leverancier worden gemaakt. Vooral als het gaat om hun on-premise ERP-oplossingen. Dat omvat ook de onderliggende infrastructuur, zoals de (versies van) het besturingssysteem, de database, de rapportage tools en zelfs de server.

Is uw organisatie een Microsoft Dynamics on premise-gebruiker? Dan is dit de link naar een Microsoft landing page met alle informatie over formele ondersteuning die u voor uw huidige pakketversie kunnen verwachten:  Microsoft Lifecycle Policy | Microsoft Documenten. De site wordt voortdurend bijgewerkt en dat toont dat Microsoft haar klantenbelangen serieus neemt.

Houdbaarheid on-premise ERP – niet Microsoft Dynamics gebruiker

Als u momenteel geen Microsoft Dynamics gebruiker bent, dan is het aan te raden om een actieve discussie met uw huidige leverancier te openen. Laat ze schriftelijk bevestigen hoe lang (de versie van) uw huidige oplossing nog actief wordt ondersteund, welk niveau van ondersteuning u daarbij kunt verwachten en wat er mogelijk na die deadline zal gebeuren.

Uw ERP-oplossing is het kloppend hart van uw organisatie. Het is aan u om er voor te zorgen dat het blijft kloppen. En stel alles in het werk om te voorkomen dat u op een 'burning platform' belandt!