• 08-02-2021
  • door Xperit
  • | Nieuws

Kabinet stimuleert bedrijven te investeren met BIK

Kabinet stimuleert bedrijven te investeren met BIK

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met de nieuwe Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven ook in deze roerige tijden blijven investeren.

De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarbij moeten de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen 6 maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.

Verrekening via loonheffing

Ondernemers die nieuwe productiemiddelen zoals machines, computers en auto's aanschaffen, kunnen een percentage van de kosten vergoed krijgen. Dat bedrag wordt in mindering gebracht op door hen betaalde loonheffing. Dit heeft als voordeel dat eenzelfde investering voor alle bedrijven (met voldoende werknemers) gelijk is, en niet alleen ten gunste komt van bedrijven die winst maken.

Ook voor mkb

De regeling is zo vormgegeven dat ook het mkb er gebruik van kan maken. Er is een staffel ingebouwd zodat kleinere investeringen een grotere tegemoetkoming krijgen dan grotere investeringen.

Combineren met andere steunregelingen

Bedrijven kunnen de BIK combineren met andere steunregelingen zoals de Energie Investeringsaftrek (EIA) of de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Dit maakt groene investeringen nog aantrekkelijker. Voor kleinere investeringen door het mkb kunnen de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de BIK samengaan.

Rol RVO en Belastingdienst

De investeerder vraagt toepassing van de BIK aan bij RVO. RVO controleert de ingediende aanvraag en geeft bij goedkeuring een BIK-verklaring af. Deze verklaring geeft de investeerder toestemming om de BIK toe te passen in de loonaangifte. De Belastingdienst beoordeelt op basis van de BIK-verklaring of de afdrachtvermindering terecht en tot het juiste bedrag in de loonaangifte is toegepast.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Meer informatie: Rijksoverheid