• 06-01-2022
  • door Xperit
  • | Blog

ERP-traject opstarten? Denk niet te groot en stick to the plan!

ERP-traject opstarten? Denk niet te groot en stick to the plan!

Wanneer een ERP vervanging op de agenda komt te staan, dan komt er veel los binnen de organisatie. Wanneer er nog met een verouderd ERP wordt gewerkt is dit het moment om de bedrijfsprocessen te moderniseren en de niet functionerende processen te repareren. Data moet worden opgeschoond, eindgebruikers opgeleid en worden geïnspireerd. Mogelijk komen er nu ook veel meer nieuwe mogelijkheden en innovatieve technologieën binnen handbereik. Maar hoe blijft u het geheel overzien en managen?

ERP-implementatie blijft een uitdaging

Er zijn tegenwoordig genoeg redenen om grote implementatieprojecten op te zetten. Vaak lijkt het ook heel logisch om steeds meer toe te blijven voegen. De vraag is wel of dit u gaat helpen in het managen van het project. Hoe groter de scope, hoe groter het risico. Ons advies houdt het overzichtelijk en breid het op termijn uit met deelprojecten.

Ervaringen vanuit het verleden

We draaien inmiddels al heel wat jaren mee in het ERP-landschap en hebben voldoende om ons heen gezien. We delen graag wat algemene ervaringen:

  • Organisaties zijn vaak te optimistisch als het gaat om het inschatten van beschikbare tijd & capaciteit, vaardigheden, focus en motivatie.
  • Tijdens de implementatie is het niet altijd eenvoudig om aan het oorspronkelijke plan vast te houden.
  • Implementatieprojecten hebben de neiging langer te duren dan verwacht. We zien dit eigenlijk als gevolg van de te optimistische inschattingen.
  • Te grote implementaties hebben tot verstoringen geleid.
  • In deze snel veranderende wereld kunnen de oorspronkelijke uitgangspunten voor het project snel achterhaald raken.

De conclusie is dat grote en langdurige implementaties met een brede en flexibele project omvang niet effectief zijn. Soms worden de problemen zelfs groter dan de voordelen die het moet gaan opleveren. Een mogelijke verstoring van de dagelijkse bedrijfsvoering kan al snel tot een afname van de klant loyaliteit leiden.

Stick to the plan!

Het implementeren van nieuwe ERP-software, het aanpassen en moderniseren van de bedrijfsprocessen en het creëren van een frisse, nieuwe bedrijfscultuur betekent een enorme inspanning voor de organisatie. Het vraagt veel van de teams en de medewerkers vooral omdat jullie ondertussen ook nog een bedrijf moeten runnen. Het advies zou zijn om het project in verschillende kleinere stappen op te splitsen en vervolgens de discipline te hebben om aan dat plan te houden.
Een reeks kleinere deelprojecten leveren een aantal voordelen op bijvoorbeeld een kortere ‘time-to-value’ en de mogelijkheid om telkens aan de veranderende omstandigheden aan te passen. Daarnaast werkt het erg motiverend en stimulerend als er successen worden geboekt.

Begin klein en breid stap voor stap uit

We leven en acteren in een snel veranderende wereld. Xperit levert met Dynamics 365 Business Central ERP een goede basis om mee te starten. We hebben speciaal voor de groothandels en productiebedrijven X/Suite ontwikkeld. Een verzameling van extra functionaliteiten binnen Business Central specifiek voor deze branches. Deze functionaliteiten zijn gebaseerd op concrete klantvragen enerzijds en ervaringen opgedaan bij een groot aantal ERP-implementaties bij handels- en productiebedrijven anderzijds. Er zijn daardoor minder aanpassingen in de standaard software nodig om al snel aan de specifieke behoeften te kunnen voldoen. Dit vermindert de additionele kosten voor maatwerk.

Is dat nog niet voldoende? Microsoft en het partnernetwerk bieden apps aan voor vrijwel elke branche.

Optimaliseren van het ERP

Business Central is meer dan alleen ERP, zie het als een platform. U kunt eenvoudig beginnen en uitbreiden naar wens, ook in de toekomst. Start met de financiële administratie, inkoop, verkoop en voorraadbeheer. Als deze basis eenmaal staat breid dan verder uit met bijvoorbeeld CRM, productspecificaties, webshop of kwaliteitsmanagement. Informeer naar de mogelijkheden en stel een voorkeurslijst samen. Maak een plan, begin klein, denk in fases en breid uit wanneer uw bedrijf er klaar voor is, zo groeit u met de mogelijkheden en ervaringen mee.

Onze visie op het optimaliseren van uw ERP? Lees ons E-book!