• 30-01-2020
  • door Lubbert van den Heuvel
  • | Blog

De ontwikkelingen en toekomst van ERP

De ontwikkelingen en toekomst van ERP

Al denkend over de toekomst van ERP, gaan mijn gedachten eerst terug naar het verleden. Zo’n 27 jaar geleden begon mijn loopbaan in de ERP. Via een kleine, zwart-witte, ascii terminal maakte ik verbinding met een zware UNIX-server waarop de applicatie en database draaiden.

Server verbindingen

Verbinding maken met de genoemde UNIX-server, dat is wat ik met de ascii terminal kon, niet meer en niet minder. Enkele jaren later kregen we de beschikking over een computer met Windows 3.11.  Naast het feit dat we connectie met de server konden maken had deze computer ook de mogelijkheid om e-mail te ontvangen en te versturen. Lotus Notes was de applicatie die we gebruikten. Een enorme stap voorwaarts vond ik dat in die tijd. Vanuit huis verbinding maken met de server was mogelijk middels het opzetten van een Telnet-verbinding via de telefoonlijn.
Installatie van het betreffende systeem destijds binnen een MKB-bedrijf was een project op zichzelf.  Een inspanning van 3-5 dagen was heel normaal en echt het minimum. Over de investering in de hardware heb ik het voor het gemak dan maar even niet…

Navision installatie

De overstap naar de Navision-wereld was bijna revolutionair te noemen. Installatie was een kwestie van DVD in de speler en next, next, finish. Dit proces werd op deze wijze uitgevoerd op de server en moest vervolgens ook op iedere pc worden uitgevoerd. Een revolutie t.o.v. de installatie van het systeem dat op een UNIX-omgeving draaide, maar nog steeds een arbeidsintensieve operatie.
Eigen technologie, eigen toolbox en een eigen database, een aantal unieke elementen van Navision ruim twintig jaar geleden.
De eigen toolbox gaf het systeem enorme flexibiliteit. Aanpassen van de functionaliteit was relatief eenvoudig. Deze flexibiliteit, een kracht van het systeem, bleek ook een zwakte. Het maken van aanpassingen is immers uitdagender en leuker dan het documenteren van deze aanpassingen. Met als gevolg, veel partners die hele brokken functionaliteit ontwikkelden, zonder dat deze goed waren gedocumenteerd. Laat staan dat er was nagedacht over migratie van deze nieuwe ontwikkelde functionaliteit naar een nieuwe versie.

Overname door Microsoft

De overname van Navision door Microsoft in 2002 was voor velen in de Navision-wereld een schok. Al snel kwamen de vragen over de continuïteit van Navision op ons af. Ook binnen de organisatie waar ik zelf destijds werkzaam was, was de ‘vertwijfeling’ merkbaar aanwezig.
Deze overname in 2002 is achteraf misschien wel het begin geweest van de transformatie van Navision. Naast de eigen C/Side database werd de Microsoft SQL database ondersteund. Een database die gefaseerd de datadrager en basis voor Microsoft Dynamics NAV werd. Naast de tranformatie van de database onderging ook de User Interface een evolutie. Via een Navigation Pane, door velen als de 'Navigation Pain' ervaren, naar de Role Tailored Client die de basis was voor de Windows Client naar nu de Web Client.

Internet

Een mooie ontwikkeling en tegelijkertijd als ik de geschiedenis op mij in laat werken, zie ik overeenkomsten met de ascii terminal van ruim 25 jaar geleden. Destijds een centrale server die via een (simpele) ascii terminal werd benaderd. Vandaag de dag een centrale applicatie die draait op het Azure platform welke benaderd wordt via een Web Client.
Alle processen en data op één centrale server, één centrale plek en de user interactie decentraal. Overeenkomsten en tegelijkertijd grote verschillen! Een belangrijk verschil wordt gemaakt door het internet. De centrale applicatie draait ergens op een plek in de wereld, waar? Dat weten we niet, vinden we ook niet interessant, zolang het maar een plek is die onder de wetgeving van de Europese Unie valt. En de gebruikers kunnen overal zijn, ze kunnen zo ongeveer ieder device gebruiken, zonder dat hier heel specifieke applicaties op geïnstalleerd zijn. Kosten voor het beheer van de omgeving zijn niet meer te vergelijken met jaren geleden. Enige voorwaarde is een goed werkende internetverbinding, vast of 4G, het maakt eigenlijk niet zo veel uit.

Ontwikkelingen van ERP als ‘cylinder’

En de applicatie zelf? De applicatie was een op zichzelf staand geheel. Een ‘cylinder’ met enorm veel business intelligentie en data. Een stuk gereedschap dat hielp om processen te ondersteunen en organisaties efficiënter te laten werken. Een applicatie ook die redelijk gesloten was, integratie met andere systemen was mogelijk, maar niet eenvoudig en zeker niet out of the box te realiseren.
En dan niet te vergeten vaak een ‘cylinder’ met heel veel klantspecifiek maatwerk waardoor een upgrade naar een volgende versie veelal een zowel arbeids- als kostenintensief traject was.
En daar liggen de uitdagingen en tegelijkertijd kansen. Ten eerste de connectie met de buitenwereld, met andere applicaties, zowel binnen het bedrijf zelf als ook binnen supply chain. En ten tweede de upgradeability naar een nieuwere versie.

Best of Breed

Best of Breed, niet het wiel opnieuw uitvinden en duurzame samenwerkingsverbanden opzetten, met als uitgangspunt de beste dienstverlening voor onze klanten. Dat is een koers die we als Xperit organisatie enkele jaren geleden hebben ingezet. 
Dat had consequenties! Niet meer zelf alles bouwen, maar samenwerken en inkopen als er voor een bepaalde business-uitdaging al een goede oplossing op de markt was. Dat is ook waar het in de toekomst steeds verder naar toe zal gaan.

De toekomst - ERP als platform

Microsoft Dynamics 365 Business Central, de nieuwe naam, of misschien beter gezegd, de opvolger van Microsoft Dynamics NAV is niet langer een ERP-applicatie. Het is veel meer, noem het maar een platform. Een platform dat ondersteuning biedt aan alle bedrijfsprocessen binnen de organisatie, maar ook makkelijk te integreren is met de bedrijfsprocessen van andere bedrijven binnen de supply chain.
Een platform bestaande uit een backbone die generiek is en beheerd wordt door Microsoft. Een backbone die afgesloten is voor aanpassingen door derden. Een backbone die dus te allen tijde te upgraden is en dus eigenlijk altijd up to date is.
Een backbone met de mogelijkheid om andere applicaties, extensies of beter gezegd Apps te koppelen. Apps gebouwd door verschillende, door Microsoft gecertificeerde partijen. Apps die geen impact hebben op de werking van de backbone, maar wel voor een bepaalde branche of organisatie het verschil maken.

Tot slot

In de toekomst van ERP zal het steeds meer een platform worden, waarbij er sprake is van een backbone die altijd up to date is aangevuld met een diversiteit aan Apps welke strak volgend op de backbone up to date worden gehouden. Het ERP-systeem wordt hiermee voor eindgebruikers een platform dat wellicht voor iedere organisatie, en daar binnen misschien wel gebruiker, uniek is. Opgebouwd door een set van standaard bouwstenen.
En wat is daarin de positie van ons als Microsoft partner? Wij kennen de groothandel- en productiebranche waarin we opereren, weten hoe we voor die branches de backbone optimaal indienen te richten en kennen daarnaast ook de markt van de Apps. We weten welke toegevoegde waarde welke App biedt en bieden onze klanten en prospects daarbij de juiste ondersteuning.

Klaar voor ERP van de toekomst?

Mogen we u ook ondersteunen bij de keuze voor en inrichting van uw ERP-platform van de toekomst? Microsoft Dynamics 365 Business Central, altijd up to date voor de juiste ondersteuning en aansturing van uw organisatie.