• 10-05-2021
  • door Xperit
  • | Artikel

5 trends in het gebruik en de toepassing van Business Intelligence

5 trends in het gebruik en de toepassing van Business Intelligence

In 2020 werd elke seconde bijna 1,7 MB aan data gegenereerd. Het potentieel van deze data is oneindig. Business intelligence (BI), oftewel het verzamelen, analyseren en presenteren van data, om daarmee betere beslissingen te kunnen nemen, gaat de komende jaren onomkeerbaar veranderen.

Trend 1: XAI oftewel Explainable Artificial Intelligence

Het wordt steeds belangrijker om transparant te maken en te rechtvaardigen hoe AI-systemen tot een bepaalde uitkomst komen. Business intelligence kan een belangrijke bijdrage leveren aan Explainable Artificial Intelligence, kortweg XAI.

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft invloed op elk gebied binnen organisaties en business intelligence is daar geen uitzondering op. Het grote potentieel van deze technologie belooft menselijke intelligentie te vergroten door een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we omgaan met bedrijfsgegevens en analyses. Hebben we het beste van AI in BI al gezien? Absoluut niet. Het is duidelijk dat AI enorme hoeveelheden gegevens sneller kan verwerken dan mensen. Bovendien biedt de technologie een nieuw perspectief in Business Intelligence en wordt het verkrijgen van voorheen onopgemerkte inzichten makkelijker. Met de opkomst van explainable AI (vaak afgekort als XAI), oftewel het verklaren hoe kunstmatige intelligentie tot een bepaalde uitkomst komt, zal het niet lang duren voordat AI-beslissingen op een begrijpelijke manier gerechtvaardigd kunnen worden. En de verwachting is dat in het komende jaar meer kritieke ontwikkelingen zullen plaatsvinden. AI in BI is een trend in Business Intelligence wat zich zal blijven ontwikkelen en de impact ervan zal ver na 2021 voelbaar zijn.

Trend 2: meer aandacht voor Data Quality Management

Data is de levensader van elke organisatie. Er is echter één essentieel voorbehoud: als data niet nauwkeurig, actueel, consistent en volledig is, kan dit niet alleen tot verkeerde beslissingen leiden, maar zelfs de winstgevendheid aantasten. IBM berekende dat bedrijven in de VS elk jaar 3,1 biljoen dollar verliezen vanwege slechte datakwaliteit. Slechte datakwaliteit is een probleem waar organisaties van alle groottes al lang last van hebben. Naarmate databronnen steeds meer met elkaar verweven raken, wordt het probleem alleen maar erger. 

De opkomst van Data Quality Management zorgt voor verandering. Beheer van datakwaliteit is een integraal proces dat technologie, aanpak, de juiste mensen en organisatiecultuur combineert om data te leveren die niet alleen nauwkeurig, maar ook nuttig is. In 2020 was Data Quality Management al een populair focusgebied in business. Elke organisatie wil processen voor het optimaliseren van datakwaliteit implementeren om Business Intelligence beter toe te kunnen passen. In de komende jaren zal deze focus nog groter worden.

Trend 3: op ieder moment op elke plek Actionable Analytics

Traditioneel bestaat er een letterlijke afstand tussen waar Business Intelligence-data wordt verzameld en waar Business Intelligence-inzichten ontstaan. Om echter grip te houden op zakelijke workflows en processen, kunnen organisaties niet langer data analyseren in de ene silo en actie ondernemen in de andere. Gelukkig zijn moderne BI-tools zo geëvolueerd dat bedrijfsdata beschikbaar gemaakt kan worden op de locatie waar gebruikers actie willen ondernemen. Deze tools worden samengevoegd met kritieke bedrijfsprocessen en workflows, bijvoorbeeld door dashboard-uitbreidingen en API’s. Als gevolg hiervan is het nu eenvoudig om actionable analytics te implementeren om het besluitvormingsproces te versnellen. Zakelijke gebruikers kunnen nu data inzien, er bruikbare inzichten uit afleiden en deze implementeren. Allemaal op één plek. De meeste BI-tools bieden bovendien mobile analytics, om overal en altijd inzichten te leveren. Hoewel actionable analytics een van de opkomende trends in business intelligence is, is de populariteit ervan al groot, en zal dit alleen maar toenemen. 

Trend 4: data storytelling

Data analyseren is één ding. Data interpreteren en er lering uit trekken - andere tak van sport. Juist de interpretatie en inzichten rondom data vormen de leidraad voor besluitvorming in het Business Intelligence-proces. Bedrijven hebben zich gerealiseerd dat dashboardcijfers op zichzelf geen zin hebben. Dashboard-cijfers zijn pas te interpreteren wanneer deze nauwkeurig zijn gecontextualiseerd. In de data-gedreven wereld wordt data storytelling daarom steeds belangrijker. Storytelling voegt context toe aan statistieken en biedt het verhaal dat nodig is om inzichten om te zetten in daden. In de komende jaren zorgt data storytelling voor een verdieping voor de manier waarop bedrijven data gebruiken om nieuwe inzichten te ontdekken.

Trend 5: data discovery i.c.m. data visualisatie

Data discovery is een proces waarbij data uit meerdere silo’s en databases wordt verzameld en samengevoegd in één bron, met een vereenvoudigde analyse als resultaat. Dit helpt bedrijven ook om betere afstemming en samenwerking te realiseren tussen mensen die de data prepareren voor analyse en de mensen die de analyse uitvoeren en interpreteren. Systemen voor data discovery maken het steeds gemakkelijker voor iedere werknemer om toegang te krijgen tot data en er de informatie uit te halen die relevant en waardevol is. Ook datavisualisatie ontwikkelt zich en is onder meer uitgebreid met heatmaps en geografische functionaliteit. 

Doordat data discovery en datavisualisatie de eindgebruiker steeds meer bieden, verwachten we dat organisaties de data die zij tot hun beschikking hebben nog beter weten te benutten en daarmee onverwachte inzichten kunnen blootleggen. 

Bron: winmagpro.nl

Microsoft Power BI

Met Power BI van Microsoft is het mogelijk een datagestuurde bedrijfscultuur te ontwikkelen met Business Intelligence. Geef iedereen op elk niveau in uw organisatie de mogelijkheid om betrouwbare beslissingen te nemen met analytics die tot op de minuut actueel zijn.
Het is mogelijk nuttige inzichten te verkrijgen en te delen met honderden datavisualisaties, ingebouwde mogelijkheden voor AI, nauwe integratie met Excel en vooraf gebouwde en aangepaste dataconnectoren. Met geavanceerde databeveiligingsmogelijkheden houd u de data veilig onder andere met vertrouwelijkheidslabels, end-to-end encryptie en realtime controle van de toegang.

Ga van data naar inzichten en vervolgens naar actie met Microsoft Power Platform – en combineer Power BI met Power Apps en Power Automate om eenvoudig bedrijfsapplicaties te ontwikkelen en werkstromen te automatiseren. Power BI verzamelt en combineert data uit verschillende databronnen van uw organisatie en verwerkt deze in mooie visuele dashboards en rapporten. Databronnen als Business Central ERP, Microsoft Excel maar ook van derden zoals bijvoorbeeld Google Analytics.