Continia - Document Capture

 
Automatische vastlegging van gegevens

Wilt u tijd besparen bij het handmatig verwerken, afhandelen en goedkeuren van documenten? Met de app Document Capture 365 kunt u elke stap van uw dagelijkse factuurverwerking automatiseren; vanaf de ontvangst en registratie van de documenten tot en met het opnieuw opvragen ervan op een later tijdstip, voor audits en rapportages. Continia Document Capture 365 kan automatisch bestanden downloaden via vooraf gedefinieerde e-mailadressen. De ingebouwde OCR-technologie leest de inhoud en stuurt de documenten naar de juiste werkstromen voor goedkeuring en archivering. Dit alles gebeurt met minimale tussenkomst van de gebruiker. Handmatige registratie is niet meer nodig en u bespaart veel tijd en moeite.

Eenvoudige toegang tot documenten

Het digitale archief in deze oplossing biedt vlotte toegang tot de geregistreerde documenten in Dynamics 365 Business Central. U kunt de pdf-factuur bijvoorbeeld openen vanuit de geboekte factuurkaart of het grootboek.

Kenmerken en voordelen van deze app:

  • Efficiënte verwerking en registratie van documenten.
  • Handmatige documentregistratie en -afhandeling wordt overbodig.
  • Gearchiveerde documenten zijn snel en eenvoudig te vinden.
  • Niet locatie-afhankelijk; externe medewerkers kunnen de documenten ook bekijken.
  • Grotere veiligheid, kleinere foutgevoeligheid.

Als u Continia Document Capture 365 gaat gebruiken, kiest u de modules die nuttig zijn voor u. U begint altijd met de basismodule (Essential) en vervolgens voegt u alle gewenste modules toe. De basismodule (Essential) bevat de basisfuncties van Continia Document Capture 365, zodat u meteen inkoopfacturen en creditnota's kunt verwerken.

Demovideo - Document Capture

Een korte introductievideo met de onderwerpen die in 13 korte video's aan u worden uitgelegd. U krijgt hiermee een compleet beeld van de mogelijkheden van Document Capture binnen Business Central. Om de serie korte video's automatisch in de juiste volgorde te laten afspelen is het advies deze via Youtube te bekijken.

 
Samenwerking met Xperit

Continia werkt met een groot netwerk van partners om ervoor te zorgen dat klanten hun producten optimaal kunnen gebruiken. Bij de installatie en configuratie van deze oplossingen wordt altijd een partner ingezet. Xperit is een partner van Cortinia en helpt u graag verder!