hero pattern

Privacyverklaring

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons heeft. Het is voor Xperit dan ook een grote verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Via deze privacyverklaring laten wij u weten op welke manier Xperit uw gegevens gebruikt, welke gegevens wij verzamelen en hoe wij hiermee omgaan.

Website

Xperit verwerkt persoonsgegevens via de website. Xperit acht de zorgvuldige omgang met deze gegevens van groot belang en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Al uw gegevens worden daarom vertrouwelijk behandeld en zorgvuldig verwerkt en beveiligd, één en ander overeenkomstig de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Welke gegevens worden door Xperit verzameld en opgeslagen?

Door het bezoeken van de website worden bepaalde gegevens opgeslagen. Hierbij kunnen ook persoonsgegevens worden opgeslagen. Xperit bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven en waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Xperit worden verstrekt om te worden verwerkt. Dit is het geval als u het online contact- of informatieaanvraagformulier van Xperit invult op de website. Xperit bewaart de gegevens die hiermee aan haar worden verstrekt zolang als dit nodig is om te komen tot volledige beantwoording en/of afhandeling van uw aanvraag. Xperit gebruikt de door u ingevulde gegevens om contact met u op te kunnen nemen.

Uw gegevens worden niet aan derden verkocht

Xperit zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat Xperit derden inschakelt om een dienst uit te laten voeren (bijvoorbeeld partners). Xperit zal ingeschakelde derden uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. De door Xperit ingeschakelde derden zijn verplicht om in te stemmen met de algemene voorwaarden van Xperit. In deze algemene voorwaarden is een geheimhoudingsbeding opgenomen waarmee de door Xperit ingeschakelde derden zich verplichten om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Xperit of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Statistieken

Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert Xperit hiermee de werking van de website en haar dienstverlening.

Google

Wij maken gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google maximaal 14 maanden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Daarnaast adverteren wij via Google Ads en ook daar worden rapporten van bijgehouden. Door het plaatsen van cookies bouwen wij op basis van uw bezoekersgedrag een (anoniem)profiel op, voor het vertonen van op uw (vermoedelijke) interesses afgestemde advertenties. Op die manier zijn zowel gepersonaliseerde als niet gepersonaliseerde advertenties mogelijk.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op en verwijzen graag de website van Google waarop het gebruik verder wordt uitgelegd.

Sociale media

Op de website staan een aantal knoppen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken (Facebook, LinkedIn en Twitter). Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale media zelf. Deze code kan onder meer een cookie plaatsen. Leest u de privacyverklaring van Facebook en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief

Xperit biedt een nieuwsbrief aan waarmee zij geïnteresseerden wil informeren over haar diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van nieuwsbriefabonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Gebruik van cookies

Xperit maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Middels een cookie kan Xperit onder andere verschillende acties op de website combineren en het gedrag van gebruikers identificeren en analyseren. Xperit deelt deze informatie met haar partners voor sociale media, adverteren en analyseren, oa. Google. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Xperit gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een individu. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, maar dit kan de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken. Meer over onze cookies?

Inzage, correctie en recht van verzet privacygegevens

Indien u een relatie met Xperit heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u Xperit schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Xperit Group Anthonie Fokkerstraat 39a 3772 MP Barneveld

Aanpassen Privacyverklaring

Xperit behoudt zich het recht voor haar privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.