Euroselect

 

Electronic Data Interchange (EDI)

SSCC Label functionaliteit voor Euroselect

Grote retailers plaatsen verspreid over het land grote distributiecentra om van daaruit hun winkels en klanten te bevoorraden. Verschillende van deze centra zijn volledig geautomatiseerd en leveranciers worden verplicht hun producten zodanig aan te leveren dat deze zonder menselijke tussenkomst ontvangen en opgeslagen kunnen worden. Om het geautomatiseerde proces mogelijk te maken is het van belang dat informatie over zendingen vooraf elektronisch wordt aangeleverd en dat identificatie van te verwerken producten kan plaatsvinden op basis van speciaal daarvoor samengestelde labels die op de verzendeenheden (pallets) zijn aangebracht.

 

Electronic Data Interchange (EDI)

Xperit-oplossing

Xperit klant Euroselect is al vele jaren gebruiker van Microsofts Dynamics software. Om te kunnen leveren aan het nieuwe duurzame en nagenoeg volledig geautomatiseerd distributiecentrum van één van hun klanten maakt Euroselect gebruik van de door Xperit ontwikkelde oplossing voor het afdrukken van de benodigde labels en het versturen van elektronische berichten. Bij het samenstellen van zendingen wordt iedere afzonderlijke pallet van een speciaal SSCC-label voorzien, waarbij per pallet wordt geregistreerd welke producten in welke aantallen op de pallet worden verpakt. Direct na de daadwerkelijke verzending van de producten wordt automatisch een elektronische pakbon gegenereerd met daarin alle relevante details over pallets en producten. Deze pakbon gaat vervolgens via EDI (Electronic Data Interchange) richting de klant als vooraanmelding van de zending die men gaat ontvangen. Bij ontvangst van de zending in het DC wordt het palletlabel gescand en vindt op basis daarvan automatisch de koppeling plaats met de eerder ontvangen EDI-pakbon. Op die manier is meteen bekend om welke producten en aantallen het gaat.

 

Xperit-oplossing

Wat is een SSCC label?

SSCC is de afkorting voor “Serial Shipping Container Code”,  de code die internationaal wordt erkend als unieke verzendcode voor pallets en containers. Deze code wordt op het SSCC-label afgedrukt in de vorm van scanbare barcode.

Naast de SSCC-barcode kan het label een grote hoeveelheid additionele informatie bevatten, zowel in leesbare vorm als in de vorm van barcodes die op basis van internationale afspraken worden samengesteld.

Voorbeelden van deze informatie zijn:

  •      Artikelnummer
  •      Aantal
  •      Ordernummer (zowel van ontvanger als verzender)
  •      GLN van de afleverlocatie
  •      Batchnummer
  •      Houdbaarheidsdatum
  •      Gewicht
Wat is een SSCC label?

GS1 richtlijnen

In Nederland heeft GS1 richtlijnen opgesteld voor het aanleveren aan een geautomatiseerd DC. Onderdeel van deze richtlijnen is o.a. hoe het verzendlabel samengesteld dient te worden, onderstaand een voorbeeld van zo’n label:

Op de website van GS1 is uitgebreide informatie beschikbaar over de wijze van samenstellen en toepassing van zowel de labels als de elektronische berichten.

De door Xperit ontwikkelde oplossing voldoet aan de GS1 richtlijnen en is beschikbaar voor alle recente versies van Microsoft Dynamics Business Central.

Wilt u weten wat Xperit voor u kan betekenen op het gebied van SSCC labels of andere aanvullende Business Central applicaties? Wij helpen u graag verder!

GS1 richtlijnen