Meer efficiëntie en betrouwbare data

Van Nifterik is marktleider in Nederland op het gebied van (bamboe)plantondersteuning en is gevestigd in Nederland en China. Als importeur en groothandel wilden zij hun bedrijfsprocessen verder automatiseren met behulp van Business Central. De resultaten: meer efficiëntie en betrouwbare data.

hero pattern

Marktleider (bamboe)plantondertsteuning

Van Nifterik Quality Support is marktleider in Nederland op het gebied van (bamboe)plantondersteuning en is gevestigd in Ede en Guangzhou China. In China is jaren geleden een eigen productiefabriek en een handelskantoor opgericht. Van Nifterik is een bloeiende onderneming, dat erop is gericht om de beste en mooiste plantondersteuning te ontwikkelen. Als importeur en groothandel leveren ze ook andere ondersteuningsproducten voor de tuinbouw zoals plastic clips, metalen vormen, rekken en varianten van bamboe zoals splitbamboe en tonkinstokken.

Automatiseren van bedrijfsprocessen met Business Central ERP

Van Nifterik wilde haar bedrijfsprocessen verder automatiseren en er lagen diverse mogelijkheden voor het optimaliseren van de werkprocessen door het in gebruik te nemen van Business Central ERP-software. We zijn in 2019 begonnen met de initiële implementatie van Business Central. Vanwege corona en de beperkende maatregelen, vooral ook in China heeft dit langer geduurd dan gepland, dat was onvermijdelijk. De livegang van het handelskantoor in China vond in november 2020 plaats en Ede volgde daarop in april 2021. Op dit moment maken bijna 30 medewerkers gebruik van Business Central ERP. De ingebruikname heeft er toe geleid dat gegevens uit meerdere systemen zijn gecentraliseerd, ook zijn het aantal dubbele handelingen sterk verminderd en wordt er een efficiencyslag gemaakt bij het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende entiteiten binnen de Van Nifterik groep.

Van Nifterik pand.jfif

Groeidoelstelling

Recentelijk heeft Van Wesemael Van Nifterik overgenomen en is er een nieuwe groeidoelstelling geformuleerd. Aan de hand van deze doelstelling is er een roadmap samengesteld van optimalisaties waarbij Business Central deze groei zal ondersteunen. Door constructieve brainstormsessies en het uitwerken van de daaruit voortgekomen ideeën is er, door de consultants van Xperit in samenwerking met de kerngebruikers van Van Nifterik, een vertaalslag gemaakt naar Business Central en het Power Platform van Microsoft.

Optimalisatie vertaalt naar een roadmap

De roadmap heeft een doorlooptijd tot ver in 2022. Op basis van prioriteiten is er een volgorde samengesteld in de optimalisaties. Uitgangspunt is dat er direct een efficiencyslag wordt gemaakt en dat er een vooruitgang merkbaar is voor het betreffende bedrijfsonderdeel. Het gaat hierbij om de directe succesbeleving voor de gebruiker. Agile werken vormt hierbij de basis. Door maandelijkse sprints (releases), wekelijkse inzet van de Xperit consultants direct op de bedrijfsvloer en een intensieve samenwerking met de IT Manager en kerngebruiker krijgt de uitwerking van de gekozen roadmap gestalte en worden de doelen gerealiseerd. Het team werkt hierbij met planborden en andere door Xperit gefaciliteerde projecttooling.

Denny Köning: "Wat mij zeer bevalt aan de samenwerking met Xperit is de manier van werken, volledig transparant door het Jira planbord en het toewerken naar afronding van vooraf gedefinieerde haalbare doelen waarbij de gebruiker meteen vooruitgang boekt en dit ook zo ervaart."

Van Nifterik-hero.jpg

Bewuste keuze voor Microsoft business software

Van Nifterik heeft vanuit strategisch perspectief gekozen voor de flexibiliteit en voordelen van het Microsoft platform. Kritische supply chain bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd door het gebruik van klantspecifieke apps uit het Power Platform in combinatie met Business Central ERP. Een voorbeeld is een ontwikkelde Power app die Van Nifterik laat anticiperen op de huidige volatiele prijzen in de transportsector c.q. containercrisis. De flexibiliteit van de Business Central ERP-applicatie maakt het makkelijker voor gebruikers en management om snel te schakelen bij marktontwikkelingen. Door het gebruik van Power BI dashboards heeft Van Nifterik altijd up-to-date stuurinformatie m.b.t. bijvoorbeeld Supply Chain.

Dikkie van Nifterik: "Vanuit strategisch (groei)perspectief hebben wij gekozen voor de flexibiliteit van de Business Central applicatie in combinatie met de onderdelen van het Microsoft Power Platform. Door het gebruik van eigen ontwikkelde apps kunnen we sneller schakelen bij marktontwikkelingen en door het gebruik van Power BI hebben we altijd up-to-date stuurinformatie. Xperit is een strategische partner in dit proces gebleken."

Toekomst

Vanuit de roadmap staan er nog een aantal optimalisaties gepland voor komend jaar. Te denken valt aan het optimaliseren van het intercompany proces, de containerplanning, automatisering van de documentenstroom en het aanhaken van de fabriek in China. Ook wil van Nifterik zelf aan de slag met het bouwen van eigen Power apps die aansluiten op hun eigen specifieke bedrijfsprocessen, met name met betrekking tot het magazijn. In eerste instantie was het Xperit die de apps bouwde maar door de opgebouwde kennis en de gebruiksvriendelijkheid van het samenstellen van een dergelijke Power app gaat van Nifterik dit zelf oppakken.
Lubbert van de Heuvel
Managing Director
lvdheuvel@xperit.nl
0342-701040
Wil jij slimmer, sneller en efficiënter werken?
Plan een afspraak

Laat een bericht achter en ik neem contact met je op. Ik kom graag bij je langs om de organisatie beter te leren kennen.