Xperit - X-Trade

 
X-Trade

Business Central is een ERP-systeem met vele functionaliteiten dat in de diverse branches de verschillende bedrijfsprocessen kan verwerken. Xperit is al jaren Microsoft D365 NAV en Business Central-partner met specifieke branchekennis in de groothandel en productie. X-Trade is een verzameling van door Xperit ontwikkelde functionaliteiten binnen Business Central specifiek voor handelsbedrijven. Deze functionaliteiten zijn gebaseerd op concrete klantvragen enerzijds en ervaringen opgedaan bij een groot aantal ERP-implementaties bij handelsbedrijven anderzijds. Onze klanten ervaren dit als een echte toevoeging op de Business Central-software en voor hun specifieke bedrijfsprocessen.

Dynamisch

De functionaliteiten die deel uitmaken van de X-Trade set worden voortdurend uitgebreid, ze zijn vooral gericht op verkoop, inkoop en voorraad. Bij iedere vraag vanuit de markt, wordt de afweging gemaakt of deze functionaliteit geschikt is om opgenomen te worden in de X-Trade set. Klanten die al gebruik maken van deze set profiteren dus voortdurend van vernieuwingen en toevoegingen aan de set via hun updates!