Xperit - X/Manufacturing

 
X/Manufacturing

Business Central is een ERP-systeem met vele functionaliteiten dat in de diverse branches de verschillende bedrijfsprocessen kan verwerken. Xperit is al jaren Microsoft D365 NAV en Business Central-partner met specifieke branchekennis in de groothandel en productie. X/Manufacturing is een verzameling van door Xperit ontwikkelde functionaliteiten binnen Business Central specifiek voor productiebedrijven. Deze functionaliteiten zijn gebaseerd op concrete klantvragen enerzijds en ervaringen opgedaan bij een groot aantal ERP-implementaties bij productiebedrijven anderzijds. Onze klanten ervaren dit als een echte toevoeging op de Business Central-software en voor hun specifieke bedrijfsprocessen.

Dynamisch

Microsoft Dynamics 365 Business Central stelt bedrijven in staat om hun productieproces te stroomlijnen met behulp van functionaliteit voor zowel klantordergestuurde- als voorraadgestuurde productie.  De X/Manufacturing componenten set voegt hier een aantal krachtige opties aan toe, die de flexibiliteit en het gebruiksgemak verder vergroten.  

De functionaliteiten die deel uitmaken van de X/Manufacturing set worden regelmatig uitgebreid. Bij iedere vraag vanuit de markt, wordt de afweging gemaakt of deze functionaliteit geschikt is om opgenomen te worden in de X/Manufacturing set. Klanten die al gebruik maken van deze set profiteren dus voortdurend van vernieuwingen en toevoegingen aan de set via hun updates! Veel van onze klanten hebben naast productie ook veel handelsactiviteiten. In dat geval is de X/Trade mogelijk ook een interessante aanvulling. Deze functionaliteiten zijn vooral gericht op verkoop, inkoop en voorraad.