Xperit - X/Connect

 
X/Connect

X/Connect is een tool voor de inrichting van de opbouw en inhoud van de tussen verschillende applicaties en Business Central uit te wisselen berichten. Dit zonder de noodzaak daarvoor te moeten programmeren. De interface is daarmee flexibel in te passen in de specifieke situatie van uw bedrijf en de wijze waarop gegevens tussen Business Central en de applicatie uitgewisseld dienen te worden.

Xperit maakt regelmatig gebruik van deze app om gegevens tussen webshops en Business Central uit te wisselen, maar ook bij bijvoorbeeld Bumbal Transport software of bij Slimstock software voor voorraadoptimalisaties.

Gegevens logging

Binnen X/Connect vindt logging van gegevens plaats zodat het mogelijk is om naast collectieve/eenmalige update van alle gegevens ook tussentijdse updates uit te voeren van gegevens die zijn gewijzigd of verwijderd.

Voor de daadwerkelijke uitwisseling van gegevens zijn verschillende technieken te gebruiken. Per gegevenstype kan daarbij gekozen worden uit:

  • File system
  • FTP
  • API

Hoewel de app primair is opgezet voor de uitwisseling met Magento webshops maakt de flexibele en onafhankelijke inrichting het mogelijk om met iedere willekeurige webshop of andere applicatie te koppelen.