• 27-10-2020
  • door Wim de Bruin
  • | Nieuws

What’s new Microsoft Business Central 2020 Wave 2

What’s new Microsoft Business Central 2020 Wave 2

De frequentie waarop Microsoft nieuwe updates lanceert voor Business Central (BC) is momenteel twee keer per jaar (april en oktober). Onlangs is Microsoft Business Central 2020 wave 2 (BC17) beschikbaar gekomen met daarin een hele reeks gewijzigde en nieuwe zaken zowel op het gebied van techniek als functionaliteit.

Op het gebied van techniek zijn met name stappen gemaakt voor de verdere integratie met andere Microsoft producten zoals het Power Platform en Office (o.a. integratie met Microsoft Teams) en tools die de productiviteit van ontwikkelaars verhogen.
Voor wat betreft functionaliteit houdt Microsoft in toenemende mate rekening met wat er vanuit de markt (zowel partners als klanten) aan verbeteringen en uitbreidingen wordt gevraagd. Een aantal van de meest in het oog springende functionele nieuwe functionaliteiten staan hieronder beschreven.

Restyling van pagina’s

Een van de aanpassingen in Microsoft Business Central 2020 is de stijl van de pages binnen Business Central. Deze is verder af gestemd op de browserervaring in anders Dynamics 365-apps. Consistent gebruik van terminologie en positionering van bepaalde onderdelen van de pagina’s zijn er op gericht om de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie verder te verhogen. 
 

Check op fouten in financiële dagboeken

Bij het boeken van dagboeken worden alle noodzakelijke controles uitgevoerd om er voor te zorgen dat de mutaties volledig en correct zijn. Het is met Microsoft Business Central 2020 mogelijk om meteen tijdens invoeren van een mutatie op de achtergrond een controle te laten uitvoeren en eventuele problemen direct zichtbaar te laten worden in een factbox aan de rechterkant van het scherm.
 

Uitgebreidere track-and-trace van verzonden producten

De bestaande track-and-trace functionaliteit vanuit geboekte verzendingen is nu ook beschikbaar vanuit geboekte facturen / creditnota’s als ook op geboekte retouren. Op die manier is vanuit alle relevante plaatsen de actuele status van een verzending op te vragen.
 

Betere controle op risicovolle wijzigingen in instellingen

Met de reeds beschikbare Wijzigingslog-functionaliteit kunnen alle van belang zijnde wijzigingen gelogd en achteraf ingezien worden. Er kunnen echter bepaalde instellingen zijn die dermate bedrijf kritisch zijn dat het gewenst is om een daarvoor een actieve melding te ontvangen op het moment dat er iets gewijzigde wordt. 
Een nieuwe functie maakt het mogelijk om een lijst aan te leggen met velden die belangrijke bedrijfsgegevens bevatten en waarvoor u een melding wilt instellen op het moment dat de inhoud wordt gewijzigd 
 

Verbeterde controle over boeken van OHW posten voor projecten

Wanneer u de pagina OHW-posten project sluit, geeft Microsoft Business Central 2020 een bevestigingsvenster weer met de tekst "U moet de functie Project-OHW naar GB boeken uitvoeren om de voltooiingsposten voor deze opdracht te boeken. Wilt u deze functie nu uitvoeren?" 
Als u Nee kiest, kunt u de functie later handmatig uitvoeren. Wanneer u dat doet, kunt u parameters voor de functie opgeven.
 

Sneller laden van pagina’s

Het laden van pagina’s waarop verschillende factboxen en overzichten met veel gegevens getoond worden is geoptimaliseerd door eerst de primaire inhoud te tonen en de andere gegevens ondertussen te laden c.q. alleen te tonen als de factbox waarop de gegevens staan door bijvoorbeeld scrollen zichtbaar wordt.
 

Integratie met Microsoft Teams

Gegevens uit Business Central kunnen eenvoudig gedeeld worden binnen Microsoft Teams. Nar het kopiëren van een link zijn de relevante gegevens direct zichtbaar er direct vanuit Teams kan  het desbetreffende gegeven binnen Business Central geopend worden.

Nieuwe systeemvelden voor gegevensaudits in elke tabel

In iedere tabel in BC 17 zijn nu velden beschikbaar waarin staat opgeslagen:

  • Wanneer het record is gemaakt
  • Door wie het record is gemaakt
  • Wanneer het record voor het laatst is gewijzigd
  • Door wie het record voor het laatst is gewijzigd

Deze velden worden automatisch gevuld en zijn voor diverse doeleinden te gebruiken zoals bijvoorbeeld gegevens audits.
 

Meerdere previews openen voor starten overzichten

Bij het starten van een overzicht in Microsoft Business Central 2020 kunnen meerdere previews opgevraagd worden zonder steeds terug te keren naar het hoofdvenster. Dit bespaart tijd voor gebruikers doordat verschillende filters of parameters gebruikt kunnen worden alvorens het rapport daadwerkelijk af te drukken of te exporteren.