• 20-04-2021
 • door Wim de Bruin
 • | Nieuws

Vernieuwingen Microsoft Business Central BC18 update 2021 wave 1

Vernieuwingen Microsoft Business Central BC18 update 2021 wave 1

In de cyclus van twee major updates per jaar heeft Microsoft in april 2021 Business Central 2021 release wave 1 (BC18) vrijgegeven. Doorbordurend op wat in de afgelopen releases hebben gezien bevat ook deze release een combinatie van functionele vernieuwingen en verbeteringen en daarnaast ook een reeks aan zaken die verbeteringen betekenen op het gebied van performance, gebruiksgemak en samenwerking met andere onderdelen van de Microsoft architectuur.

De meeste aangekondigde updates zijn meteen beschikbaar vanaf april 2021, er zijn echter ook diverse punten die uitgerold zullen worden in de komende maandelijkse updates tot en met september 2021.

Onderstaand een opsomming van een aantal van de meest in het oog springende vernieuwingen in deze Microsoft BC18 release.

Applicatie vernieuwingen

Verbeteringen in het gebruik van dimensies

Dimensies worden door gebruikers van Business Central vaak gebruikt voor het maken van rapportages en analyses.  Als na boeken blijkt dat een foutieve dimensie is gebruikt waardoor op basis daarvan rapportages een verkeerd beeld geven is het nu mogelijk gemaakt om achteraf dimensiedetails op geboekte documenten aan te passen.

 

Ten behoeve van audits en tracebility wordt tevens historie bijgehouden van alle aangebrachte wijzigingen zodat achter in te zien is welke gebruiker op welk moment welke wijziging heeft doorgevoerd.

Automatisch aanmaken informatiekaarten voor lot- en serienummers

Bedrijven die gebruik maken van lot- en of serienummers (artikeltracering) kunnen de behoefte hebben om bij een lot- of serienummer extra informatie vast te leggen over bijvoorbeeld de kwaliteit van een lot. Waar het aanmaken van een lot-informatiekaart eerder een handmatige actie was kan het aanmaken vanaf nu automatisch plaats vinden bij het boeken van een lot.

Of bijvoorbeeld meteen bij het aanmaken van een lot- of serienummer:

Lot groottes vastleggen op verschillende plaatsen in de productie processen.

Naast de mogelijkheid om lot groottes op routeringsregels te specificeren is het nu ook mogelijk om lot groottes in te stellen in:

 • Routeringsversie
 • Planningsvoorstel
 • Direct in diverse productieorders

Verbeterd inzicht in contactdetails en historie van interacties met contacten

Om het snel en efficiënt kunnen vinden en inzien van alle relevante informatie van contacten zijn verschillende verbeteringen in contactpagina’s aangebracht. Voorbeelden daarvan zijn meer belangrijke contact gegevens in de tegel weergave van de contactlijst en een nieuw sneltabblad op de contactkaart waarmee in één oogopslag zichtbaar is welke interacties met deze contact zijn geweest.

Verbeteringen in de Moderne clients

Performance verbeteringen

In eerdere releases zijn reeds verschillende prestatieverbeteringen doorgevoerd voor bepaalde schermonderdelen. Er zijn nu ook vergelijkbare optimalisaties toegepast op de startpagina's van het rolcentrum.

Onderdelen worden één voor één geladen, beginnend vanaf de bovenkant, en alleen als ze op het scherm worden weergegeven. De overige onderdelen worden op aanvraag geladen wanneer u ernaartoe scrolt, waardoor de totale tijd om het rolcentrum te laden wordt verkort en u sneller met de inhoud van het rolcentrum kunt beginnen.

Verbeteringen t.b.v. gebruiksgemak

Om het gebruiksgemak nog verder te optimaliseren is het gedrag van de client op verschillende plaatsen aangepast:

Dubbelklikken op een record in een lijst
Lijsten met records accepteren nu dubbelklikken als een snelle manier om een enkele record te activeren. Dit is altijd beschikbaar wanneer u de lijst als rijen of zelfs als tegels bekijkt.

Consequent alle tekst selecteren wanneer op een veld wordt geklikt
Als u in de huidige versie de tab- of Enter-toets gebruikt om de focus op een veld te zetten, of door een bewerkbare cel in een lijst te selecteren, wordt altijd de volledige veldwaarde geselecteerd. Dit is handig bij het snel vervangen van de veldwaarde.

Werken met verminderde browserbreedte of opgeschaalde schermen

De desktopinterface is meer ‘responsive’ gemaakt waardoor deze zich automatisch aanpast aan de beschikbare ruimte. De verbeteringen omvatten onder meer:

 • Het deelvenster voor pagina-inspectie kan worden samengevouwen aan de zijkant van het scherm.
 • Horizontale schuifbalk toegevoegd aan besturingselementen voor vaste lay-out en rasterlay-out om te voorkomen dat tabelwaarden worden gecomprimeerd.
 • Actieknoppen op rapportaanvraagpagina's en in alle dialoogvensters zijn altijd zichtbaar en toegankelijk.
 • Rapportvoorbeeld strekt zich uit om de beschikbare ruimte te vullen en werkbalkknoppen blijven zichtbaar en toegankelijk.
 • Bij een geringere breedte worden paginamarges automatisch verkleind om meer inhoud weer te geven.
 • Knoppen en menu's in de Business Central-koptekst blijven toegankelijk.

Volledig overzicht met alle aanpassingen

Bovenstaande onderwerpen betreft een selectie van de aangebrachte aanpassingen in releasewave 1 van 2021 voor Dynamics 365 Business Central.

Het volledige overzicht is te vinden op de Dynamics 365 Documenten site van Microsoft: