• 31-03-2022
  • door Xperit
  • | Blog
  • | Groothandel

Visie op ERP – integraal samenwerken als doel

Visie op ERP – integraal samenwerken als doel

Tegenwoordig dwingen hoge klantverwachtingen en veranderend koopgedrag organisaties om meer geïntegreerd te opereren. Klanten doen zaken met uw hele bedrijf en niet alleen met de verkoopafdeling. Het kopen van integrale software alleen is niet voldoende. Het gaat uiteindelijk om de vraag of uw organisatie bereid is om die softwareoplossing op een geïntegreerde manier te gebruiken. Dit zou dan ook uw projectdoel moeten zijn om de hele organisatie als één geheel samen te laten werken. Hierdoor komen technische en functionele aspecten wat meer op de achtergrond te liggen.

Informatiesilo’s

We zien organisaties die hun IT-architectuur gebruiken op basis van informatiesilo’s. Verschillende afdelingen, divisies en/of dochterondernemingen beschikken allemaal over verschillende ERP- en andere systemen voor het registreren en onderhouden van bedrijfskritische gegevens. Als gevolg daarvan ontstaat er onbetrouwbare managementinformatie. Er zijn dan vaak meerdere versies van de waarheid en er ontstaat vertraagde besluitvorming op basis van onvolledige en verouderde data. Het ondermijnt uw concurrentiepositie, het leidt tot verminderende loyaliteit bij klanten en medewerkers en het zet druk op de financiële resultaten.

Integraal samenwerken als projectdoel

Nu lijkt de meest eenvoudige oplossing het aanschaffen van een nieuw geïntegreerd ERP-systeem, maar daarmee bent u er nog niet helemaal. Begin met de definitie van een aantrekkelijk en duidelijk overkoepelend projectdoel waarbij integrale samenwerking centraal komt te liggen. Op die manier ontstaat er betrokkenheid en commitment bij de afdelingen en hun medewerkers. Probeer iedereen te overtuigen van het belang van deze gezamenlijke doelstellingen en hen bereid te tonen om eigen subdoelstellingen hieraan ondergeschikt te maken.
We begrijpen dat dit een hele uitdaging is voor een organisatie, maar wel een belangrijke schakel als het gaat om visie en strategie. De verantwoordelijkheid hiervoor kan nergens anders liggen dan bij het management van uw organisatie. Zij kunnen hiermee wel tonen uit welk hout zij zijn gesneden door het bedrijfsbelang voorop te zetten. Als integraal samenwerken voorop komt te staan dan zullen afdelingen en medewerkers soms ook concessies moeten doen en dat vraagt wel om moed en doorzettingsvermogen.

Informatievraagstukken

Om uw management wat ondersteuning te bieden hierbij een paar relevante vragen die gesteld kunnen worden voor de start van een ERP-implementatie met als doel integrale samenwerking:

  • Wat zijn onze 5 belangrijkste informatiesilo's?
  • Welke silo leidt intern tot de meeste frustraties?
  • Welke silo functioneert het minste als het gaat om onze klanten?
  • Wat is het verlies aan omzet, marge en klantloyaliteit op jaarbasis door deze silo's? 

Als het u lukt om deze informatievraagstukken helder te krijgen voordat de ERP-implementatie begint zijn er aanzienlijke winsten te behalen. Winsten die nooit bereikt worden met een zogenaamde lift en shift van uw huidige 'IT lappendeken' naar een nieuw ERP-software oplossing.