• 01-03-2021
  • door Martin van der Eijk
  • | Blog

Stap 1 bij een ERP-project – definieer uw projectdoel

Stap 1 bij een ERP-project – definieer uw projectdoel

Vaak roepen ERP-projecten veel emoties op, niet geheel onbegrijpelijk. Er zijn meerdere mensen bij betrokken, de investeringen zijn behoorlijk en de belangen zijn groot. Keuzes, eenmaal gemaakt, kunnen niet eenvoudig worden veranderd. Belangrijk is het om duidelijk en nauwkeurig over de projectdoelen te communiceren. Aan de eigen medewerkers, maar ook aan de potentiële leveranciers/implementatiepartners. Op deze manier is het vanaf het begin duidelijk welke richting uw organisatie op wil met dit ERP-project.

Definitie (ERP) projectdoel

We komen het vaker tegen dan misschien gedacht maar het blijkt vrij lastig te zijn om goed en helder te definiëren wat de organisaties willen bereiken met dit ERP-project. Over het algemeen hanteren veel bedrijven ‘binnen tijd en budget blijven' als hun ultieme projectdoel.
Wat verstaan we eigenlijk onder een projectdoel? Wat zegt het ons als we aan het einde van het project concluderen dat we binnen de begroting konden blijven? Maakt dat uw ERP-project automatisch succesvol? Betekent dit de bedrijfsprocessen zijn gemoderniseerd? Dat jullie een aantrekkelijker zakenpartner voor jullie potentiële klanten zijn? Nog een andere vraag: hoe motiverend is het voor uw organisatie om binnen budget te blijven als slechts een paar van de collega’s weten hoe hoog dat budget is? De beschikbaarheid van tijd en financiële middelen zien wij meer als randvoorwaarden voor succes dan als definitieve doelen op zichzelf.

Verbind uw ERP-project aan uw bedrijfsstrategie

Onze ervaring is dat u het beste uw ERP-project kunt verbinden met de algehele bedrijfsstrategie, of het nu een volledig nieuw project is of een upgrade. Bedrijfsstrategieën gaan over zaken als groei, winstgevendheid, klantgerichtheid en compliant zijn. Het verbinden van uw ERP-project met deze strategische doelen heeft een aantal voordelen. Ten eerste helpt dit voorkomen dat het een geïsoleerd, stand-alone project wordt. Aangezien het hele bedrijf de bedrijfsstrategie kent verkrijgt u veel gemakkelijker interne ondersteuning – inclusief de zo belangrijke support vanuit de directie. Daarnaast, in tegenstelling tot 'tijd en budget' projecten, stopt uw ERP-project niet op de Go Live datum. Het blijft relevant zolang de bedrijfsstrategie relevant is. Tot slot maakt deze verbinding duidelijk dat dit niet een puur IT-project is met IT-afdeling als eindverantwoordelijke.

Door het juist definiëren van de projectdoelen voor de start van uw volgende ERP-project zet u een eerste, niet onbelangrijke stap naar het bereiken van succes!

Meer weten over ERP-projecten en ERP-implementaties? Aarzel niet om contact met ons op te nemen, wij weten wat belangrijk is in deze trajecten.