Business Central apps

In aanvulling op de standaard Business Central-software biedt Xperit diverse innovatieve applicaties (apps). Branchespecifieke door Xperit ontwikkelde X/Suites, maar ook apps van diverse partners waarmee we een goede samenwerking kennen. Zo haalt u meer uit uw ERP-software.