Xperit - X/Trade

 
 
 

X/Trade

Business Central is een ERP-systeem met vele functionaliteiten dat in de diverse branches de verschillende bedrijfsprocessen kan verwerken. Xperit is al jaren Microsoft D365 NAV en Business Central-partner met specifieke branchekennis in de groothandel en productie. X/Trade is een verzameling van door Xperit ontwikkelde functionaliteiten binnen Business Central specifiek voor handelsbedrijven. Deze functionaliteiten zijn gebaseerd op concrete klantvragen enerzijds en ervaringen opgedaan bij een groot aantal ERP-implementaties bij handelsbedrijven anderzijds. Onze klanten ervaren dit als een echte toevoeging op de Business Central-software en voor hun specifieke bedrijfsprocessen.